Επιλογή Σελίδας
DOC TV ADS

Διαδικασία

 

Η μετάδοση των διαφημιστικών banner, στις αντίστοιχες θέσεις του doctv.gr, ξεκινάει έως 15 ημέρες μετά την παραγγελία των πελατών. Ο πελάτης κατά την διαδικασία της παραγγελίας, χρειάζεται να υποβάλει τα σχετικά διαφημιστικά κείμενα και εικόνες, αντίστοιχα των θέσεων που έχει επιλέξει, ώστε να προβληθεί στις σελίδες του doctv.gr. Ο πελάτης δηλώνει με την υποβολή αυτή πως είναι κύριος των πνευματικών δικαιωμάτων των διαφημιστικών υλικών που μας προμηθεύει, και πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι σε οποιαδήποτε αξίωση τρίτου σχετικά με αυτά τα διαφημιστικά υλικά.

Προδιαγραφές

Οι φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν την παραγγελία διαφημιστικού banner χρειάζεται να ακολουθούν τις εξής προδιαγραφές:

  • Να έχουν τα μεγέθη και τα βάρη που αναφέρονται για τις αντίστοιχες θέσεις.
  • Να μην χρησιμοποιούν γλώσσα που να υπονοεί ρατσισμό απέναντι στη φυλή, το φύλο, τον οποιουδήποτε είδους προσανατολισμό (θρησκευτικό, πολιτικό, σεξουαλικό) και γενικά να μην προσβάλλει οποιοδήποτε σύνολο πληθυσμού.
  • Να μην προτρέπουν σε βία οποιασδήποτε μορφής.
  • Να μην χρησιμοποιούν υβριστική γλώσσα.
  • Να μην συμπεριλαμβάνουν πορνογραφικό υλικό.
  • Να μην προτρέπουν στη χρήση τυχερών παιχνιδιών, στοιχημάτων κ.ά
  • Να μην προβάλλουν πρότυπα σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα.

Μετά την υποβολή της παραγγελίας και των συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών υλικών, τα υλικά αυτά περνούν από διαδικασία ελέγχου συμβατότητας με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους παρόντες όρους χρήσης, και στην συνέχεια συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό διαφήμισης του doctv.gr. Το ads.doctv.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την προβολή ενός διαφημιστικού banner πελάτη, εφόσον δεν τηρεί τις προδιαγραφές ή τους παρόντες όρους χρήσης. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να επιστρέψει το κόστος της παραγγελίας αυτής στον πελάτη, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Ακυρώσεις – Ανωτέρα Βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. τεχνικά προβλήματα, εξωτερικοί παράγοντες κλπ) δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί στο διάστημα των 15 ημερών η παραγγελία του πελάτη, το doctv.gr διατηρεί το δικαίωμα εκ νέου προγραμματισμού της παραγγελίας αυτής στην αμέσως επιτρεπόμενη ημερομηνία, υποχρεούται δε να ενημερώσει τον πελάτη μέσω e-mail ή τηλεφώνου, για την αλλαγή της ημερομηνίας προβολής του διαφημιστικού του banner.

Ασφάλεια Δεδομένων & Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου ads.doctv.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, όπως αυτός συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/13-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 2144/30-08-2013)

Το DOC TV αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνουν την εταιρία ότι συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών, προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Το DOC TV δύναται να διανέμει για επεξεργασία σε συνεργάτες του τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, οι οποίοι συνεργάτες θα έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν με τους χρήστες με αποκλειστικό σκοπό την περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα ή την αξιολόγηση των προϊόντων του ads.doctv.gr μέσω ερευνών ικανοποίησης πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ads.doctv.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από το DOC TV. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω του Λογαριασμού, και έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιεί και να τα ενημερώνει.

Ο καταναλωτής με τη συμμετοχή του στον ιστότοπο ads.doctv.gr, δηλώνει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το DOC TV και το ads.doctv.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να ανανεώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Cookies

Το DOC TV μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη στους ιστοτόπους του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν ανακτούν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη πρόσβαση του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του DOC TV και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του DOC TV είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης των ιστοτόπων του DOC TV μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του DOC TV, ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων σελίδων του DOC TV δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή σελίδες αυτές.
Το DOC TV συμμορφώνεται πλήρως με τον γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγει για κανένα άλλο λόγο πέραν αυτών που αναφέρονται στους όρους χρήσης του κάθε ιστοτόπου. Όπου υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να τροποποιήσουν τα στοιχεία που μας κοινοποιούν.

Κοινωνικά Μέσα

Το DOC TV χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Facebook και συγκεκριμένα τον μηχανισμό Facebook Connect, προκειμένου να δώσει την δυνατότητα στους επισκέπτες των ιστοτόπων του, να σχολιάζουν δημόσια μέσω του λογαριασμού τους που διατηρούν στο Facebook. Το DOC TV δηλώνει ρητά ότι δεν λαμβάνει γνώση των ονομάτων των επισκεπτών που συμμετέχουν με αυτό τον τρόπο πέραν της εμφανούς τους συμμετοχής. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Facebook υπόκειται στους όρους ιδιωτικότητας (privacy) της πλατφόρμας και μπορούν να βρεθούν εδώ.

Copyright

To περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα του DOC TV. Η αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή διανομή του, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τα μέρη του περιεχομένου που δημοσιεύονται με άδεια χρήσης Creative Commons CC3.0, και έχουν αντίστοιχη σήμανση. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτού του ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα άλλων οργανισμών ή εταιρειών, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία.